Wiadomości

herbugk wW Gminie Krasnystaw powstanie pierwszy Klub Seniora z prawdziwego zdarzenia. Swoją siedzibę będzie mieć w budynku Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, a pieniądze na jego utworzenie w większości będą pochodzić z budżetu państwa. Z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pozyskano środki na przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby seniorów. Klub będzie skupiać co najmniej 15 mieszkańców gminy w wieku 60 lat i starszych, którzy w ramach spotkań będą mogli wymieniać się doświadczeniami i aktywnie spędzać czas w swoim gronie, a także rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe umiejętności.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczął się nabór do konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności „Nasz Sołtys” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Inauguracja konkursu miała miejsce 27 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas wydarzenia Pan Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pani Ewa Szałachwiej, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL przybliżyli ideę konkursu. W spotkaniu wzięła również udział dwójka byłych sołtysów, która opowiedziała o swoich doświadczeniach podczas wieloletniego pełnienia tej funkcji.

Podkategorie