Wiadomości

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 6 "Jarząbek" w Lublinie uprzejmie informuję, że w dniu 2 września 2023 roku w godz. 6:00-12:00 na terenie dzierżawionego przez nas obwodu nr 182 planowane jest polowanie zbiorowe na ptactwo ...

Czytaj więcej ...

   Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” informuje o realizowanym w okresie 02.06.2023 r. – 30.09.2023 r. projekcie grantowym LGD Krasnystaw PLUS z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. AKTYWNI RAZEM.

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Podkategorie