Wiadomości

20221007 150140

Z nagrodą i wyróżnieniem wróciło Koło Gospodyń Wiejskich w Niemienicach w gminie Krasnystaw z Festiwalu "Smaki jesieni - produkty z owoców jesieni", który odbył się w Poperczynie.

Uwaga, Lubelskie! Zabytek z twojego województwa ma szansę na milion złotych! Rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most.

herbugk mm

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)  Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości w miejscowościach: Krupiec, Wincentów, Siennica Nadolna, Kasjan w zakresie posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych.

herbugk mm

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania.

powiatkrasnystw logo

Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 23.09.2022r. na wniosek Wójta Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja Nr: AB.6740.251.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 109744L w msc. Niemienice".

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

Podkategorie