Wiadomości

Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje,
iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

 

  1. Niemienice
    Ochotnicza Straż Pożarna w Małochwieju Dużym od 13.09.2021 r. od godziny 17.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Niemienice i Białka.
    Kierunek rozwożenia: Białka – Niemienice od godziny 17:00

  2. Latyczów
    Ochotnicza Straż Pożarna w Krupem od 13.09.2021 od godziny 16:00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Zażółkiew, Rońsko i Latyczów.
    Kierunek rozwożenia: Zażółkiew (od strony Białki) – Rońsko – Latyczów

 


KOMUNIKAT Nr 1

w sprawie

BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw, że:

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 

 

KOMUNIKAT Nr 1
w sprawie

BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice gm. Krasnystaw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice gm. Krasnystaw, że:

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 

17wrzesnia2021

Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje,
iż w związku z decyzją o braku przydatności wody do spożycia
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w miejscowości Białka (POZH) ,


jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym będzie dostarczała wodę do celów bytowych codziennie od godziny 17:00 , zaś woda butelkowana została dostarczona na okres 4 dni ( włącznie z poniedziałkiem), kolejne dostawy wody butelkowanej i bytowej będą odbywały się do czasu otrzymania decyzji o pozytywnym wyniku jakości wody wydanej przez PSSE w Krasnymstawie.

 

  Edyta Gajowiak- Powroźnik
Wójt Gminy Krasnystaw 

turniej piłki m

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych chłopców i dziewczynki w kategorii U-11 na Piłkarski Turniej Wolności.