Wiadomości

   Woda z dwóch spośród 10 ujęć w gminie Krasnystaw - w Niemienicach i Latyczowie - nie nadaje się do spożycia. Dopóki problem nie zostanie rozwiązany woda będzie dostarczana przez jednostki OSP i gminne przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej.

gddkia

dot. lokalizacji węzła "Krasnystaw Południe" w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski Hrebenne" oraz opis procedury nabywania nieruchomości.

Czytaj więcej ...

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie przy współpracy z gminą Krasnystaw oraz gminą Siennica Różana zaprasza do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie "Aktywna mama".

Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje,
iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia:

Samorządy z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego będą razem z partnerami biznesowymi i naukowymi starać się o pieniądze zewnętrzne na rozwój przemysłu rolno-spożywczego. By było to możliwe powstał Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego, do którego właśnie przystąpiły pierwsze cztery firmy z Krasnegostawu, Siennicy Nadolnej, Białki i Lublina.