Wiadomości

MG 2336

  Dzięki wsparciu z budżetu państwa Gmina Krasnystaw przebuduje drogi w osiedlu Cukrowni w Siennicy Nadolnej. Umowa z wykonawcą robót jest już podpisana, a cała inwestycja ma być zrealizowana do 9 września przyszłego roku.

herbugk mmGmina Krasnystaw ma dodatkowe środki na inwestycje i doposażenie szkół. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 9 grudnia, radni wprowadzili je do budżetu, a także ustalili nowe wynagrodzenia wójta.

pgeInformuję, że w dniach 15-16.12 br., będą prowadzone prace modernizacyjne, w linii SN zasilającej miejscowości:

Krupe (część miejscowości), Ostrów Krupski (część miejscowości), Siennica Nadolna (część miejscowości)

W związku z tym, wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców w powyższych miejscowościach, w tym również do Państwa obiektów.

pgeInformuję, że w dniach 07-13.12 br., będą prowadzone prace modernizacyjne, w linii SN zasilającej miejscowości:

Czarnoziem, Krupe, Ostrów Krupski.

strategia
Realizując art. 5a ust 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2021r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnystaw (Dz. U. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 2559) Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza
konsultacje projektu „Strategia terytorialna 2022-2030+”