Wiadomości

Gmina Krasnystaw otrzymała dofinansowanie na „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023.
Kwota przyznanych środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa to 106 469 zł.
Klub Senior + powstanie w budynku GCK w Siennicy Nadolnej. Część istniejących pomieszczeń zostanie przystosowana na potrzeby Klubu Senior + Termin realizacji inwestycji to 31.12.2023 r.

Zawiadomienie

zawiadomienie

Informuję, że od 1 lipca 2023 r. można składać w Urzędzie Gminy Krasnystaw wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa.

Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o otrzymanie świadczenia pieniężnego przez osoby, które pełniły lub pełnią funkcję sołtysa.

Samodzielność - Mobilność - Aktywność

sam

herbugk wWójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie w tej sprawie odbyło się na sesji w czwartek 29 czerwca. Mimo poważnego wzrostu cen energii, paliw i innych nośników oraz wojny w Ukrainie, które przełożyły się m.in. na ceny materiałów i koszty robót, poziom inwestycji w gminie Krasnystaw został utrzymany, a zadłużenie kolejny rok z rzędu zmniejszyło się. - Na zadania inwestycyjne wydaliśmy ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, co stanowi 12,33% budżetu i jest kwotą zbliżoną do 2021 roku. Jednocześnie o około 19 procent zmniejszyliśmy zadłużenie, które na koniec 2021 roku wynosiło prawie 11 milionów złotych, a w grudniu 2022 już 9,5 miliona. Oznacza to, że poziom zadłużenia w przeliczeniu na mieszkańca zmniejszył się z 1300 złotych do 1130 złotych - podsumowuje wójt gminy Krasnystaw.

Podkategorie