Wiadomości

600px PKW logoPrzypominamy, że 2 października 2023 r. upływa termin na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

znak stop, napis protest  wólka orłowska, blokada drogi nr 17 , 08.10.2023 godz 14:00

    Z okazji 110 rocznicy urodzin mjra Stanisława Sokołowskiego Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie zaprasza do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie: „Zainspirowani Sokołowskim”, pod patronatem honorowym Wójta Gminy Krasnystaw, Pani Edyty Gajowiak – Powroźnik. Konkurs zakończy się uroczystym podsumowaniem w grudniu 2023 r.

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;

• zgłosić potrzebę dostępu do internetu;

• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;

• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Podkategorie