Wiadomości

old man gd6fab2517 640

REGULAMIN
I GMINNEGO RAJDU SAMOCHODOWEGO
„Szlakiem ciekawych miejsc Gminy Krasnystaw”

pod Patronatem Wójta Gminy Krasnystaw Edyty Gajowiak Powroźnik

herbugk mm

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Krasnystaw podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Krasnystaw przeznaczonych do dzierżawy do użytkowania rolniczego, opisanych w poniższej tabeli:

Czytaj więcej ...

plakat

Zawody Miejsko – Gminne Jednostek OSP

 

herbugk mm

    Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim.

    Sołtysi, strażacy i pracownicy samorządowi z gminy Krasnystaw zostali uhonorowani medalami za długoletnią służbę i krzyżami zasługi.

Podkategorie