Wiadomości

porozumienie 001Gmina Krasnystaw jest jednym z ośmiu samorządów, które będą razem starać się o unijne dotacje. Ogólne zasady współpracy zostały określone w zawartym jeszcze w 2020 roku partnerstwie, które teraz ma formę międzygminnego porozumienia. Oprócz Gminy Krasnystaw obejmuje ono gminy Izbica i Kraśniczyn z powiatu krasnostawskiego oraz Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów i Stary Zamość z powiatu zamojskiego.

lw

ROZPORZĄDZENIE NR 3
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W KRASNYMSTAWIE

z dnia 8 lutego 2023 r.


uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu krasnostawskiego

glowny inspektor nadzoru budowlanegoKomunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi
w okresie zimowym

 

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała od km 0+000 do km ok. 5+540”

    Są inwestorzy, którzy w gminie Krasnystaw chcą budować biogazownię. Żadnych ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie nie ma, ale przed podjęciem decyzji przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańców, odwiedzają takie instalacje w innych gminach, by poznać ich działanie.

Podkategorie