Wiadomości

Panstwowa Inspekcja Sanitarna logo

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia KRYNICA Gm. KRASNYSTAW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica gm. Krasnystaw, że:

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

p.kolejowy.znak

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DIAG-MOST" Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w związku z planowaną przebudową przejazdu kolejowo-drogowego w rejonie drogi wojewódzkiej nr 846 na jej połączeniu z drogą krajową nr 17 w miejscowości Tuligłowy ww. przejazd kolejowy zostanie wyłączony z ruchu w dniach 14-25.09.2020r.

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury,
24.08.2020 r.

Pasażer:

  1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
  2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

Konsultacje społeczne
„Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw”

W związku z opracowaniem dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw” prowadzone są konsultacje społeczne w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków i uwag mieszkańców gminy Krasnystaw w sprawie ww. dokumentu.
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego dokumentu z podaniem treści uwagi, propozycji zmian oraz ich uzasadnieniem.

Informuję, że w dniach 18-21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

komunikat szczepienie lisów wolnożyjacych

Podkategorie