Wiadomości

budowa s17

o możliwości składania wniosków dot. uwag, propozycji, spostrzeżeń i opinii w sprawie przedstawionych propozycji projektowych budowy drogi S17 Piaski – Hrebenne (odcinek realizacyjny Nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” – „Izbica”)

lwW związku ze zbliżającym się okresem migracji ptaków dzikich a tym samym zwiększonego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną w Polsce wprowadzone zostały następujące zasady ograniczające dostęp interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Krasnystaw oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie:

 Krasnystaw, dnia  28.10.2020 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw 
                 
RG.0002.7.2020              


    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

zwołuję XXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw
na dzień 3 listopada 2020 r. na godz. 10:00.


   Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw
(pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

wuozlOgłoszenie w wydaniu pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 19 października 2020 r., znak: IA.II.5161.58.1.2020 na przeprowadzenie weryfikacyjnych powierzchniowych badań archeologicznych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski na trasie drogi ekspresowej S17 oraz dodatkowego bufora (po 150 m od osi drogi): odcinek Piaski - węzeł „Łopiennik” oraz węzeł „Krasnystaw Północ" - węzeł „Izbica”, na terenie gmin: Fajsławice, Izbica, Krasnystaw, Łopiennik Górny.

czytaj więcej ...

Podkategorie