Wiadomości

calender

wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnystaw w 2023 roku

zabudowa zagrodowa - jednorodzinna

zabudowa - wielorodzinna

herbugk m

Wójt Gminy Krasnystaw podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości położonej na terenie gminy Krasnystaw, stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw, przeznaczonej do sprzedaży, opisanej w poniższej tabeli:

Czytaj więcej ...

logo

Gmina Krasnystaw w dniu 8 grudnia 2022 r. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd Gminy Krasnystaw dostępny cyfrowo”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia że wszczyna, na wniosek, postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji przebudowy urządzenia wodnego - stawu rybnego o powierzchni lustra wody 1,67 ha,

herbugk mm

    Rada Gminy Krasnystaw uchwaliła w środę 28 grudnia budżet na 2023 rok. W przyjętej jednogłośnie przez radnych uchwale są dochody sięgające prawie 44 milionów 500 tysięcy złotych i wydatki na poziomie ponad 51 milionów 780 tysięcy złotych.

Podkategorie