Wiadomości

herbugk mKrasnystaw, dnia 21.12.2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.11.2022


ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 28 grudnia 2022 r. na godz. 12:00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

   Dwie nagrody i dwa wyróżnienia. Taki jest dorobek uczniów z gminy Krasnystaw w finale czwartego konkursu plastyczno-literackiego "Nasze lektury - znamy i czytamy", który zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie.

    Trzy firmy z gminy Krasnystaw zostały docenione przez kapitułę "Krasnostawskich Laurów Gospodarczych". Czwarta została uhonorowana wyróżnieniem specjalnym w konkursie "Aktywny Młody Przedsiębiorca 2022", przyznanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS".

herbugk m

Urząd Gminy Krasnystaw informuje,
że wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych
można zgłaszać w godzinach pracy urzędu gminy,
poniedziałek 7:00 – 15:00,
wtorek 8:00 – 16:00,
środa - piątek 7:00 – 15:00

pod numerem telefonu 531 776 017

po godzinach pracy urzędu oraz w weekendy i święta prosimy o wysyłanie wiadomości sms

z podaniem miejscowości oraz drogi której dotyczy interwencja pod wyżej podany numer.

Atak zimy w miniony weekend nie był sprzymierzeńcem organizatorów dorocznych kiermaszy bożonarodzeniowych, ale ten w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej okazał się bardo udany.

Podkategorie