Wiadomości

inspekcja wet

Informuję, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie organizuje w swojej siedzibie (Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 60 a) spotkania szkoleniowe dla rolników.

warning250

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

    Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że Gmina Krasnystaw zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania:
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

NFOS

przeglad

Informujemy, że od dnia 11 stycznia 2023 roku na terenie gminy Krasnystaw rozpoczną się przeglądy gwarancyjne u mieszkańców posiadających instalacje solarne montowane w ramach projektu pn: „Montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Krasnystaw”. Beneficjenci będą informowani o terminie wizyty ze stosownym wyprzedzeniem.
Przeglądy będą dokonywane przez serwisantów firmy Antinus Sp. z o.o.

inspekcja wet

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje,
że w 2023r. na terenie gminy Krasnystaw zostanie przeprowadzony:

  • monitoring enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła i gruźlicy w stadach bydła w miejscowościach Krynica, Ostrów Krupski, Czarnoziem, Jaślików, Białka
  • monitoring choroby Aujeszkyego we wszystkich stadach utrzymujących trzodę chlewną.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.pdf (skan)

Podkategorie