Wiadomości

 

KOMUNIKAT Nr 1
w sprawie
PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA


przez ludzi dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łany, gm. Krasnystaw zaopatrującego miejscowości Łany, Zastawie Kolonia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łany gm. Krasnystaw, że:

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

herbugk mm

Wójt  Gminy  Krasnystaw
ogłasza drugi  przetarg pisemny nieograniczony

na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Krasnystaw stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw opisanej w poniższej tabeli:

herbugk wStowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo" z siedzibą w Małochwieju Małym w dniach 26-30.07.2023 r. organizuje wycieczkę do Pragi, Kutnej Hory, Wiednia i Bratysławy. Zapisy przyjmuje do dnia 31 maja 2023 r. Pani Maria Kowalczyk tel. 721982592.

DSC 1376

 Dzięki wsparciu Unii Europejskiej Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakręciu w gminie Krasnystaw zrealizuje kilka inwestycji, które usprawnią dostawy wody i poprawią efektywność oczyszczania ścieków.

warning250

KOMUNIKAT Nr 1
w sprawie
BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

przez ludzi dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łany, gm. Krasnystaw zaopatrującego miejscowości Łany, Zastawie Kolonia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łany gm. Krasnystaw, że:

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Podkategorie