Wiadomości


herbugk w
Drodzy Samorządowcy

Z okazji Dnia Samorządowca, który obchodzony jest 27 maja składamy wszystkim
Pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych, a także Radnym,
Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich serdeczne podziękowania
za trud i ciężką pracę na rzecz mieszkańców Gminy Krasnystaw
.

 

Dziękujemy za serce, które wkładacie w działania na rzecz naszej społeczności oraz
za sumienne wykonywanie swoich obowiązków.

 

Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie
źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

 

Życzymy Wam również dużo zdrowia i wytrwałości oraz wszelkiej
pomyślności w życiu prywatnym.

 

 


    Przewodniczący Rady Gminy                                       Wójt Gminy Krasnystaw
           Krzysztof Golec                                                Edyta Gajowiak-Powroźnik

dd

Dzień Dziecka w Siennicy Nadolnej

ds

Zbiórka dla Dawida Sawy

CPK logoKoncepcja przebiegu linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw na terenie gminy Łopiennik Górny. Gminy Krasnystaw oraz miasta Krasnystaw:

Ekspertyza / Krasnystaw wersja 2 / Wariant 1b wersja 2

Plik DXF
(do wczytania w portalu GEOPORTAL 2,
plik jest skompresowany. archiwum zip)

herbugk mmKrasnystaw, dnia 19.05.2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.5.2023

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVIII uroczystą sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 30 maja 2023 r. na godz.13:00.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15 D (Osiedle Cukrowni).

Podkategorie