Wiadomości

    Twórczyni ludowa Teresa Nowak z Siennicy Nadolnej została uhonorowana Honorową Odznaką Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Wyróżnienie odebrała podczas I Regionalnego Spotkania Twórców Ludowych, które w sobotę 15 kwietnia odbyło się w miejscowości Krzywe w gminie Łopiennik Górny.

herbugk m

Wójt Gminy Krasnystaw, zgodnie z §3 pkt 2 Zarządzenia Nr 49/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnystaw, podaje do wiadomości, że Gmina Krasnystaw posiada do sprzedaży drewno:

Czytaj więcej ...

kłos zboża, napis PIORN    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie uprzejmie informuje, że z dniem 4 maja 2023r. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

herbugk m

    Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji posesji jest niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Prawidłowe oznaczenie budynku, to ustawowy obowiązek właściciela każdej nieruchomości.

Czytaj więcej ...

herbugk m

Harmonogram zebrań
zwołanych w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Krasnystaw oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla Cukrowni „Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej

Podkategorie