Wiadomości

    Gmina Krasnystaw będzie mieć podwójną reprezentację w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szkół podstawowych.

    Pierwszy Międzygminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej Zbigniewa Dmitrocy okazał się bardzo udany dla uczniów z gminy Krasnystaw.

wody polskie 

   Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia że wszczyna, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

Czytaj więcej ...

lw

MIESZKAŃCY
POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej- WŚCIEKLIZNY- w miejscowości Struża, gm. Trawniki, powiat świdnicki,

   puzle, serce, ręka

   Wójt Gminy Krasnystaw, informuje o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień oraz specjalisty do spraw pomocy ofiarom przemocy domowej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej,

Podkategorie