Wiadomości

herbugk m

zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 109744L w m. Niemienice" z dnia 15 kwietnia 2022 r., znak: GK.6220.1.2022.

Czytaj więcej ...

  pgr

Gmina Krasnystaw kupi dla uczniów sprzęt komputerowy o wartości prawie 50 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel w całości będą pochodzić z rządowego programu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".

Trzy nagrody i dwa wyróżnienia dla uczniów z gminy Krasnystaw w konkursie "Żołnierze Armii Krajowej z mojej okolicy", organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Nagrody zdobyli Tomasz Patyra oraz Julia Lewczuk i Alicja Mielnicka ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, a także Karolina Wojtiuk i Zuzanna Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie.

Dzięki ofiarności mieszkańców i organizacji z terenu Gminy Krasnystaw udało się zorganizować kolejny transport ze wsparciem dla Gminy Smidyn i Miasta Włodzimierz Wołyński.

herbugk m

Informujemy, iż w dniu 05.04.2022 r. stała się ostateczna decyzja znak GG.693.3.2021.KB z dnia 28.02.2022 r. dot. wywłaszczenia działki nr 209/29 obręb Siennica Nadolna. Osoby wskazane w ww. decyzji prosimy o składanie do Urzędu Gminy Krasnystaw informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacona kwota odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Podkategorie