Wiadomości

flower

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych z terenu Gminy Krasnystaw życzę pomyślnej realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, dumy z licznych sukcesów uczniów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Krasnystaw
Edyta Gajowiak-Powroźnik

20221007 150140

Z nagrodą i wyróżnieniem wróciło Koło Gospodyń Wiejskich w Niemienicach w gminie Krasnystaw z Festiwalu "Smaki jesieni - produkty z owoców jesieni", który odbył się w Poperczynie.

Uwaga, Lubelskie! Zabytek z twojego województwa ma szansę na milion złotych! Rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most.

herbugk mm

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)  Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości w miejscowościach: Krupiec, Wincentów, Siennica Nadolna, Kasjan w zakresie posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych.

Podkategorie