Wiadomości

herbugk wGmina Krasnystaw dofinansuje zadania drogowe, które w tym roku zrealizuje wspólnie z innymi samorządami. Podczas sesji we wtorek 1 marca rada gminy zabezpieczyła w budżecie pieniądze na wykonanie robót na drogach wojewódzkich i powiatowych w kilku miejscowościach. Samorząd gminny przekaże władzom województwa lubelskiego 800 tysięcy złotych na poprawienie nawierzchni i budowę chodnika na odcinku około 500-metrów trasy wojewódzkiej nr 842 w miejscowości Zażółkiew. Gmina sfinansuje również aktualizację dokumentacji tej inwestycji, a to może kosztować kolejne 6 tysięcy złotych.

informacja o rekrutacji do przedszkola, dzieci , logo , daty

zawiadamia się strony, że na wniosek Pana Krzysztofa Gałana Sekretarza Gminy Krasnystaw w Urzędzie Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw w imieniu Gminy Krasnystaw, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 109739L relacji Krasnystaw - Jaślików".

Czytaj więcej ...

inspekcja wetPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła informację dla mieszkańców gminy o obowiązku wynikającym z art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421) a dotyczącego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie:

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Podkategorie