Wiadomości

Koty przebywają obecnie w przychodni weterynaryjnej Eskulap w Krasnymstawie.

Kontakt w sprawie adopcji: 82 576 37 32.

 

koty

wfosigwWójt Gminy Krasnystaw informuję, że do dnia 30 września 2022 r. na terenie Gminy Krasnystaw firma „WAGRA” Wacław Ostrowski, Wyżnica Kolonia 94, 23 – 251 Dzierzkowice, odbiera bezpłatnie wyroby azbestowe od mieszkańców gminy, którzy biorą udział w realizowanym projekcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasnystaw”.

herbugk wKontrola wywozu nieczystości w miejscowościach Krupe, Ostrów Krupski, Czarnoziem, Bzite, Józefów

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)  Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości w miejscowościach: Krupe, Ostrów Krupski, Czarnoziem, Bzite, Józefów w zakresie posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych.

logo cwd na www cofund 01 landscape 580x580Szanowni Państwo,

Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw obejmujące Miasto Krasnystaw, Miasto i Gminę Izbica, Gminę Łopiennik Górny, Gminę Krasnystaw oraz Gminę Siennica Różana przystąpiło do opracowania Strategii ZIT- dokumentu, który określi cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji przez Partnerstwo w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Podkategorie