Wiadomości

    Z okazji 110 rocznicy urodzin mjra Stanisława Sokołowskiego Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie zaprasza do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie: „Zainspirowani Sokołowskim”, pod patronatem honorowym Wójta Gminy Krasnystaw, Pani Edyty Gajowiak – Powroźnik. Konkurs zakończy się uroczystym podsumowaniem w grudniu 2023 r.

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;

• zgłosić potrzebę dostępu do internetu;

• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;

• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

herbugk mm

    Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.

herbugk mm

    Zamiast kupować prąd Gmina Krasnystaw i kilka innych samorządów z powiatów krasnostawskiego i zamojskiego chcą produkować własny i w ten sposób m.in. uniezależnić się od wahań cen na rynku energii elektrycznej.

Podkategorie