Wiadomości

fotoDzień Dziecka można spędzać na zabawach czy zawodach sportowych, ale można również na… łapaniu pijanych kierowców! W taki m.in. sposób tegoroczne święto obchodzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym w gminie Krasnystaw. W środę 1 czerwca dzieci z klas I - III towarzyszyły policjantom z Krasnegostawu w kontrolach drogowych. - Według planów uczniowie mieli wręczać breloczki z hasłem "Kierowco - Zwolnij!" i w kilku przypadkach tak było, ale "przy okazji" pomogli złapać dwóch nietrzeźwych kierowców.

powiatkrasnystw logoW związku ze zbliżającym się okresem wypoczynku letniego oraz możliwością wystąpienia zagrożeń i zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo podczas sezonu turystycznego na terenie powiatu krasnostawskiego, mając na względzie, że do zakresu obowiązków organów nadzoru budowlanego należy kontrola stanu technicznego obiektów i placówek wypoczynku oraz rekreacji pod względem spełnienia wymogów Prawa budowlanego

Czytaj więcej ...

herbugk

   Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim.

herbugk

Nowa droga w Siennicy Nadolnej zostanie wybudowana. Wprawdzie koszty będą większe niż pierwotnie zakładano, ale podczas sesji we wtorek 31 maja Rada Gminy Krasnystaw zwiększyła środki na tę inwestycję, a to pozwoli rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą robót.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie w ramach kampanii „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”, prowadzi
rekrutację do nowego rodzaju służby w wojsku jakim jest - dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?
Nowy rodzaj czynnej służby wojskowej. Kandydat deklarujący chęć wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę). Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:
• przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (Masz wybór – nie musi być skoszarowany, możesz pełnić służbę i mieszkać poza jednostką);
• będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do aktywnej rezerwy lub terytorialnej służby wojskowej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), -
prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (po maksymalnie 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w 
zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
• na czas szkolenia podstawowego będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
• będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
• będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.


Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej!
Więcej informacji można uzyskać w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Chełmie
ul. Koszarowa 1B, pod numerem telefonu 261 161 356, 261 161 345, 261 161 391,
na portalu zostanzolnierzem.pl oraz na stronie internetowej
www.wkuchelm.wp.mil.pl.
Znajdziesz nas również na Facebook i Twitter

zsw

Podkategorie