Wiadomości

Strażacy z gminy Krasnystaw zostaną doposażeni w nowy sprzęt, potrzebny do ratowania ludzi i mienia. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości, a zakupy muszą być zrealizowane do końca roku. Pomoc trafi do pięciu jednostek, w tym OSP Krupe i OSP Małochwiej Duży, które działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz OSP Bzite, OSP Jaślików i OSP Siennica Nadolna. Każda z nich otrzyma: specjalne ubrania, hełmy, kominiarki i rękawice ochronne.

kominiarze akcjaKampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza".
Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno- budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji. Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących:

Wieniec uwity przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Zażółkwi będzie reprezentować Gminę Krasnystaw na dożynkach powiatowych. Taki jest werdykt jury, powołanego przez organizatorów konkursu z Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. O nominację do konkursu powiatowego ubiegały się cztery propozycje, które członkowie jury obejrzeli na miejscu w czwartek 13 sierpnia.

uwaga asfApel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!
ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

soltys

W dniu 14 sierpnia 2020 r. odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Białka. Celem spotkania było wybranie nowego Sołtysa. Po rezygnacji z tej funkcji Pana Marka Wójtowicza konieczne było przeprowadzenie nowych wyborów. Mieszkańcy Białki zdecydowali, że funkcję tą do końca kadencji będzie sprawował Pan Marian Kiszczak.

Gratulujemy!