Drukuj

herbugk m

Wójt Gminy Krasnystaw

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw

OGŁOSZENIE