Drukuj

zawiadamia się strony, że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KST3315A w miejscowości Małochwiej Duży dz. nr 507/2, obręb ewid. 0011, gm. Krasnystaw, pow. krasnostawski, woj. Lubelskie...