Drukuj

Raport
z przebiegu konsultacji z mieszkańcami wsi Białka dotyczących ustaleń nazw części miejscowości
Białka jako miejscowości Białka POHZ i Białka PSO