herbugk wGmina Krasnystaw dofinansuje zadania drogowe, które w tym roku zrealizuje wspólnie z innymi samorządami. Podczas sesji we wtorek 1 marca rada gminy zabezpieczyła w budżecie pieniądze na wykonanie robót na drogach wojewódzkich i powiatowych w kilku miejscowościach. Samorząd gminny przekaże władzom województwa lubelskiego 800 tysięcy złotych na poprawienie nawierzchni i budowę chodnika na odcinku około 500-metrów trasy wojewódzkiej nr 842 w miejscowości Zażółkiew. Gmina sfinansuje również aktualizację dokumentacji tej inwestycji, a to może kosztować kolejne 6 tysięcy złotych.

Radni zapisali w budżecie także środki na opracowanie dokumentacji kolejnych zadań drogowych, które zostaną zrealizowane we współpracy z samorządem powiatowym. Przeznaczyli ponad 120 tysięcy złotych na projekt przebudowy około 5,5 kilometra drogi powiatowej Siennica Nadolna - Siennica Królewska Mała, prawie 70 tysięcy złotych na modernizację około 7 kilometrów trasy Bzite - Zosinek i ponad 60 tysięcy złotych na dokończenie dokumentacji rozbudowy ponad 8,5 kilometra drogi Krasnystaw - Niemienice - Białka.

Powiat Krasnostawski otrzyma również od Gminy Krasnystaw ponad 8 tysięcy złotych na utworzenie nowego połączenia autobusowego Krasnystaw - Stężyca Łęczyńska - Łopiennik. Ma to być pierwsze takie połączenie w gminie, które samorząd powiatowy chce utworzyć przy wsparciu środków z budżetu państwa.
---
Do tegorocznego budżetu Rada Gminy Krasnystaw wpisała także 260 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej zadań, na które chce pozyskać dofinansowanie z nowej edycji Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Dotyczy to dróg w Wincentowie i Siennicy Nadolnej oraz tak zwanej drogi "klinkierowej" w Białce i dróg wewnętrznych w osiedlu domków jednorodzinnych za zamkiem w Krupem. Dwa ostatnie projekty zostały złożone w ramach części programu "Polski Ład" przeznaczonej dla terenów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Szacunkowa wartości inwestycji w Krupem to około 1 miliona 570 tysięcy złotych, zaś w Białce - prawie 590 tysięcy złotych. Wartość robót w Wincentowie została oszacowana na prawie 1 milion 140 tysięcy złotych, a w Siennicy Nadolnej na 3 miliony 320 tysięcy złotych. Z "Polskiego Ładu" samorząd może otrzymać pieniądze na pokrycie 95 procent kosztów tych inwestycji. Z kolei na zadania w Krupem i Białce gmina może pozyskać dofinansowanie, sięgające aż 98-procent kosztów. Trzecim wnioskiem, złożonym w nowej edycji "Polskiego Ładu" jest modernizacja oświetlenia ulicznego. Wartość tego zadania szacuje się na 4 miliony 770 tysięcy złotych, z czego dotacja może stanowić 90 procent kosztów.
---
W tegorocznym budżecie znalazły się także pieniądze na przebudowę drogi gruntowej o długości około 700 metrów w sołectwie Kasjan w Siennicy Nadolnej. Ta inwestycje może kosztować prawie 800 tysięcy złotych, z czego połowę będą stanowić środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Podczas wtorkowej sesji radni zgodzili się również na przystąpienie gminy do stowarzyszenia pod nazwą Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego. W ramach LOPRS już współpracują wszystkie samorządy z powiatu krasnostawskiego i pięć gmin z powiatu chełmskiego. Sygnatariusze porozumienia uznali, że formuła partnerstwa wyczerpuje się, dlatego chcą powołać stowarzyszenie, które daje m.in. większe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Podobne uchwały muszą przyjąć pozostali partnerzy.
---
Rada podjęła też uchwałę o realizacji dwóch projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Jaślikowie. W obydwu przypadkach chodzi o wymianę doświadczeń kadry pedagogicznej i współpracę uczniów z państw partnerskich w formie telekonferencji. W pierwszym projekcie, który potrwa do końca roku, wezmą udział placówki z Malty, Portugalii, Hiszpanii. Drugi jest rozłożony na trzy lata, a w jego realizację, poza Jaślikowem, będą zaangażowane placówki z Hiszpanii, Portugalii, Islandii, Włoch, Cypru i Holandii. Ten projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2024 roku.

Ponadto radni zgodzili się na kontynuację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", który był realizowany w ubiegłym roku. Dzięki wsparciu z budżetu państwa gmina zatrudniła wtedy 2 asystentów, natomiast w 2022 roku otrzyma pieniądze na 10 asystentów, którzy będą pomagać 10 niepełnosprawnym osobom.