kr2021Szanowni Państwo, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Książka Roku 2021”, w której pragniemy uhonorować wydawniczy dorobek Lubelszczyzny z roku 2021,wyłaniając najciekawsze niebeletrystyczne publikacje dotyczące regionu. Na konkurs można zgłaszać publikacje naukowe, popularnonaukowe, wspomnienia, przewodniki, wydawnictwa informacyjne i albumy wydane w 2021 roku. Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:


1. Lublin
2. Lubelszczyzna
3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.
Książki z dwóch pierwszych grupbędą rozpatrywane w kategoriach:
Książka o Lublinie/Lubelszczyźnie i wydawnictwo albumowe.

Termin zgłoszenia publikacji upływa 23 maja 2022 roku.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada
odbędzie się 10 czerwca 2022 roku.
Publikacje należy złożyć w Sekretariacie Biblioteki lub nadsyłać na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie Konkurs „Książka Roku 2021”
Wszystkie zgłoszone książki zaprezentujemy na wystawie pokonkursowej,
ostatecznie trafią one do zbiorów biblioteki, gdzie będą dostępne dla naszych czytelników.
Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo udziałem w konkursie,
wzbogacając go wspaniałymi osiągnięciami swojej pracy oraz inicjatyw wydawniczych.
Regulamin oraz listę zgłoszonych publikacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej,
w zakładce poświęconej konkursowi lub pod numerem telefonu
81 528–74–28, w godzinach 8.00–15.30.
Zapraszamy!