Krasnystaw, dnia 10.01.2022 r.

herbugk mm
Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw                    
RG.0002.1.2022

                
                    


ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXIII uroczystą sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 18 stycznia 2022 r. na godz.12:30.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15 D (Osiedle Cukrowni).

Porządek obrad XXXIII sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Powitanie zaproszonych gości.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości.
  4. Przedstawienie sylwetek osób odznaczonych.
  5. Wręczenie odznaczeń.
  6. Zamknięcie obrad uroczystej sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
        /-/ Krzysztof Golec