KONSULTACJE SPOŁECZNE
DOTYCZĄCE USTALENIA NAZWY CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA
JAKO BIAŁKA POHZ I BIAŁKA PSO


Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nazwy części miejscowości Białka jako Białka POHZ i Białka PSO
Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa Białka, czy należy ustalić nazwy dla części miejscowości Białka jako Białka POHZ i Białka PSO.


Pomimo tego, że obecnie nie ma formalnie wyodrębnionych miejscowości Białka PSO i Białka POHZ na terenie sołectwa Białka funkcjonują trzy oddzielne numeracje domów, a nazwy tych miejscowości są widoczne w dokumentach i urzędowych zbiorach danych. Zatem mieszkańcy zdecydują czy należy wyodrębnić te dwie miejscowości i doprowadzić do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym.


W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectwa Białka.


Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety wypełnionej przez mieszkańców.


Formularz ankietowy dostępny jest:

1) na stronie internetowej gminy: www.krasnystaw.ug.gov.pl (zakładka „Konsultacje”);
2) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu (zakładka „Konsultacje Społeczne”);
3) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania;
4) u sołtysa sołectwa Białka.


Wypełnione i podpisane ankiety należy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r:


1) złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania, lub;
2) złożyć u sołtysa sołectwa Białka lub;
3) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, lub;
4) przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W przypadku przesłania ankiety pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wójt Gminy Krasnystaw
(-) Edyta Gajowiak – Powroźnik

Ankieta (pdf) / Ankieta (rtf)