pis logow sprawie

WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę LATYCZÓW, gm. KRASNYSTAW


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw, że:

WODA JEST WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej ...