Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje,
iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

 1. Białka ,
  Ochotnicza Straż Pożarna w Małochwieju Dużym
  od 17.09.2021 r. od godziny 17.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Białka POHZ domki.
  Kierunek rozwożenia: Białka POHZ domki

 2. Krynica
  Ochotnicza Straż Pożarna Bzite
  od 17.09.2021 od godziny 16.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Bzite, Józefów, Krynica, Krupe (Popówka)
  Kierunek rozwożenia: Bzite Józefów Krynica Krupe (Popówka)