pis logow sprawie
PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego Latyczów gm. Krasnystaw, że:

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej ...