Drukuj

Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje,
iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia:

 1. Niemienice
  Ochotnicza Straż Pożarna w Małochwieju Dużym od 14.09.2021 r. od godziny 17.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Niemienice i Białka.
  Kierunek rozwożenia: Białka – Niemienice od godziny 17.00

 2. Zażółkiew
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bzite od 14.09.2021 od godziny 16.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Zażółkiew, Rońsko.
  Kierunek rozwożenia: Zażółkiew (od strony Białki) – Rońsko

 3. Latyczów
  Ochotnicza Straż Pożarna w Siennica Nadolna od 14.09.2021 od godziny 16.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Latyczów.
  Kierunek rozwożenia: Zażółkiew (od strony Dworzysk)