Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje,
iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

 

  1. Niemienice
    Ochotnicza Straż Pożarna w Małochwieju Dużym od 13.09.2021 r. od godziny 17.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Niemienice i Białka.
    Kierunek rozwożenia: Białka – Niemienice od godziny 17:00

  2. Latyczów
    Ochotnicza Straż Pożarna w Krupem od 13.09.2021 od godziny 16:00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Zażółkiew, Rońsko i Latyczów.
    Kierunek rozwożenia: Zażółkiew (od strony Białki) – Rońsko – Latyczów