Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje,
iż w związku z decyzją o braku przydatności wody do spożycia
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w miejscowości Białka (POZH) ,


jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym będzie dostarczała wodę do celów bytowych codziennie od godziny 17:00 , zaś woda butelkowana została dostarczona na okres 4 dni ( włącznie z poniedziałkiem), kolejne dostawy wody butelkowanej i bytowej będą odbywały się do czasu otrzymania decyzji o pozytywnym wyniku jakości wody wydanej przez PSSE w Krasnymstawie.

 

  Edyta Gajowiak- Powroźnik
Wójt Gminy Krasnystaw