Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje,
iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w miejscowości Białka,

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym od 09.09.2021 r. od godziny 17:00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Białka.

 Godziny rozwożenia wody w pozostałych dniach zostaną ustalone z sołtysem.