herbugk w

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

  
  Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2021 roku. Program na rok 2021 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce Informator Stowarzyszenia.

   Zapraszamy do wskazania propozycji realizacji zadań przez Państwa w 2022 roku. W celu składania propozycji proponujemy wykorzystanie załączonego formularza.

   Formularz wniosku można składać w Biurze Obsługi Interesantów, parter budynku.

   Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom.

   Na wypełniony wniosek czekamy do dnia 21 września 2021 r.