IMG 7942Rocznica ślubu to ważny powód do świętowania. W tym roku Państwo Adela i Stanisław Patyrowie z Siennicy Nadolnej obchodzili "Brylantowe Gody" czyli 75 rocznicę ślubu. Taka piękna rocznica zdarza się bardzo rzadko. Państwo Patyrowie cieszą się dobrym zdrowiem i liczną rodziną.

Natomiast 70 rocznicę ślubu "Kamienne Gody" obchodzili Państwo Irena i Franciszek Gozdeccy, również z Siennicy Nadolnej. Z uśmiechem na ustach wspominali ich pierwsze spotkanie i historie ze swojego życia.

Z tej okazji w dniu dzisiejszym tj. 24 sierpnia br. Jubilaci otrzymali od Pani Wójt Edyty Gajowiak – Powroźnik pamiątkowy dyplom, kosz słodyczy oraz bukiet róż. Pani Wójt przyznała podczas krótkiego przemówienia podczas uroczystości, że do tej pory nie uczestniczyła w tak doniosłym jubileuszu. „Szliście przez życie wspólnie, robiliście wszystko razem, były lepsze i gorsze dni, jesteście dla nas niedoścignionym wzorem”.

Szanownym Jubilatom z okazji tak wspaniałego jubileuszu życzymy wszelkiej pomyślności i pogody ducha. Niech każda chwila będzie dla Państwa źródłem szczęścia i niech upływa w spokoju i zdrowiu.