pis logoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica, gm. Krasnystaw, że
WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI[pliki]

KOMUNIKAT Nr 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
DECYZJA