Wnioski o dowóz dzieci niepełnosprawnych transportem gminnym w roku szkolnym 2020/2021


Wnioski o dowóz dziecka niepełnosprawnego transportem gminnym do placówek oświatowych wraz z oświadczeniem o jego niepełnosprawności, należy złożyć w Urzędzie Gminy Krasnystaw, Biuro Obsługi Interesantów (parter budynku) w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2021 r.