ck

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość

o wypadku samochodowym w Krasnymstawie,


w którym tragiczną śmierć poniosło dwoje przedsiębiorców

gminy Krasnystaw.

Nie ma słów pocieszenia i otuchy, które ukoiłyby tak bolesną stratę.

W imieniu samorządu naszej gminy,

łącząc się w żałobie i bólu z rodzinami i bliskimi zmarłych

składam najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

                                                                             Wójt Gminy Krasnystaw
                                                                              Edyta Gajowiak-Powroźnik