Plakat spotkania z NGO

Szanowni Państwo,

ZAPRASZAMY przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego.

Termin: 01.06.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Chętnych prosimy o zgłoszenia poprzez:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do dnia 31 maja, do godz. 12:00. Po zarejestrowaniu prześlemy link do spotkania.