Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Sanitarny opracowały wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem.

 Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2