ANONIMOWI ALKOHOLICY MITYNG AA / TŁUMACZ PJM NAPISY W JĘZYKU POLSKIM KAŻDA NIEDZIELA / GODZINA 19.00

aa miting