Gmina Krasnystaw pomoże przedsiębiorcom, którzy ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa, a razem z samorządami - wojewódzkim i powiatowym - będzie realizować wspólne inwestycje.

   Decyzje w tych sprawach zapadły podczas sesji, która odbyła się we wtorek 9 marca. Radni postanowili zwolnić z podatku od nieruchomości od stycznia tego roku przedsiębiorców z branży hotelarsko-gastronomicznej, którzy stracili znaczną część przychodów z powodu obostrzeń, wprowadzonych ze względu na sytuację epidemiczną.

   By skorzystać z ulgi trzeba złożyć w urzędzie gminy korektę informacji podatkowej.

   Rada Gminy Krasnystaw zgodziła się również na udzielenie pomocy finansowej samorządowi województwa na wspólne inwestycje drogowe. Na przebudowę drogi wojewódzkiej 842 w Zażółkwi i Białce radni postanowili przekazać prawie 780 tysięcy złotych, które mają być wykorzystane w tym roku.

   Z kolei razem z Powiatem Krasnostawskim gmina planuje przebudowę tras powiatowych w Niemienicach, Siennicy Nadolnej i Krynicy. Na razie rada gminy zgodziła się przekazać prawie 200 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej, potrzebnej do ubiegania się o dotacje na wykonanie robót z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nabór wniosków ma być ogłoszony pod koniec marca.