Osiem samorządów, położonych w granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, w tym Gmina Krasnystaw, chce się jak najlepiej przygotować do pozyskiwania dotacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

    W tym celu zawiązały partnerstwo, które będzie korzystać z pomocy ekspertów Centrum Wsparcia Doradczego.

   To pilotażowy program Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju oraz Związku Miast Polskich, do którego zostało zakwalifikowanych 38 porozumień ponadlokalnych w Polsce, w tym 3 z województwa lubelskiego. Jednym z wymiernych efektów współpracy ma być opracowanie wspólnej ponadlokalnej strategii rozwoju, która w przypadku Gminy Krasnystaw będzie dotyczyć m.in.: turystyki, odnawialnych źródeł energii czy ochrony cennego środowiska Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

  - Chodzi na przykład o inwestycje proekologiczne i inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wiele innych działań, które pozwolą wykorzystać nasze położenie, poprawić warunki życia mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność przyrodniczą i turystyczną. Nasze partnerstwo zawiązało się jeszcze w 2018 roku, ale teraz ma większe szanse na realizację celów, dzięki pomocy w Centrum Wsparcia Doradczego - uważa wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, która jednocześnie przewodniczy radzie partnerstwa.

centrum wparcia doradczego  

Opracowanie strategii rozwoju poprzedzą konsultacje, które będą prowadzone m.in. z przedsiębiorcami, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, organizacjami pozarządowymi, młodzieżą, instytucjami kultury i mieszkańcami. Dokument ma być gotowy najpóźniej w sierpniu 2021 roku, a wcześniej powinien być zaakceptowany przez rady gmin, sygnatariuszy porozumienia. Partnerami Gminy Krasnystaw w tym porozumieniu są gminy: Skierbieszów, Stary Zamość, Izbica, Kraśniczyn, Grabowiec, Miączyn i Sitno.