Panstwowa Inspekcja Sanitarna logoPrzydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice, gm. Krasnystaw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice gm. Krasnystaw

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

KOMUNIKAT